Eastern Saints

Buddha Krishna Papa Ramdas 
     
Mother Krishnabai Swami Satchidananda Ananda Moyee Ma
     
Ramakrishna Paramhansa Ramana Maharshi Rama Tirtha
     
Rumi Shirdi Sai Baba Meher Baba 
     
Kirpal Singh Guru Nanak Rama